Informations pratiques

Mairie de Bourg-Bruche : 03 88 97 70 51
Horaires : Lundi et Jeudi    16h à 18h
                Mercredi      14h à 16h
                Vendredi    14h à 17h
                Samedi   9h à 11h
 
Permanences du maire : Jeudi   18h à 19h
                                      Samedi   11h à 12h
 
 
Agence Postale Communale
Horaires : Lundi et Jeudi   10h à 12h et 16h à 18h
                Mercredi            10h à 12h et 14h à 16h
                Vendredi            10h à 12h et 14h à 17h
                Samedi                9h à 11h
 
Bibliothèque
Horaires :  Mercredi          14h à 16h
                   Vendredi          18h à 19h
                   Samedi             11h à 12h